Tìm hiểu amin là gì? Phân Loại, Đặc Điểm Và Ứng Dụng Của Amin

Bạn đã từng Tìm hiểu amin là gì chưa? Bạn đã tìm hiểu về đặc điểm và ứng dụng của hợp chất này chưa? Không cần phải đi quá xa, hôm nay hãy cùng hoccungthukhoa.vn tìm hiểu về khái niệm Amin là gì? Nó tồn tại ở đâu và có tác dụng như thế nào với các chất khác!

tim-hieu-amin-la-gi

1. Tìm hiểu Amin là gì?

Amin là một chất kháng sinh tự nhiên được tìm thấy trong một số loại nấm. Đây là một loại chất có khả năng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và ký sinh trùng. Amin đã được sử dụng trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng từ thời xa xưa.

Amin rất quan trọng vì khả năng kiểm soát bệnh nhiễm trùng của nó. Khi chúng ta bị nhiễm trùng, vi khuẩn và ký sinh trùng có thể lan truyền và gây hại cho cơ thể chúng ta. Amin có thể ngăn chặn sự phát triển của chúng, làm giảm triệu chứng và giúp chúng ta hồi phục nhanh chóng.

 • Ví dụ: Amin là một hợp chất hữu cơ khi một hoặc nhiều nguyên tử hydro trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hidrocacbon.
 • Ví dụ: CH3-NH2; CH3-NH-CH3, CH3-N-CH3, CH2=CH-CH2-NH2, C6H5NH2.

2. Phân loại amin

2.1. Gốc hidrocacbon

Gốc hidrocacbon là một loại hợp chất hóa học chứa toàn bộ các nguyên tử carbon và hydro. Đây là cấu trúc cơ bản của các chất hữu cơ và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất và dầu khí.

 • Amin béo: CH3NH2, C2H5NH2
 • Amin thơm: CH3C6H4NH2, C6H5NH2, …
 • Amin có nhóm vòng

2.2. Theo cấp độ của amin

Vậy cấp độ của amin là gì? Cấp độ của bậc amin là số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bằng gốc hidrocacbon. Dựa theo đó, các amin được phân loại thành:

 • Amin cấp I: R-NH2 (Amin cấp một chuỗi béo phản ứng với axit nitơ, tạo thành cồn tương ứng và giải phóng khí N2)

Ví dụ: CH3-CH2-CH2-NH2

C2H5-NH2 + HONO -> C2H5OH + N2 + H2O (catalyzed by HCl)

 • Amin cấp II: R-NH-R’ (Cả amin cấp hai chuỗi béo và chuỗi thơm đều phản ứng với axit nitơ, tạo ra Nitrosamin – các chất màu vàng, từ đó có thể phân biệt amin cấp hai và amin cấp một)

Ví dụ:

CH3-CH2-NH-CH3

(CH3)2N-H + HONO -> CH3)2N-N=O + H2O

 • Amin cấp III: Amin cấp ba trong chuỗi béo không phản ứng với axit nitơ hoặc chỉ tạo thành muối không bền dễ bị thủy phân. Amin cấp 3 trong chuỗi thơm phản ứng với axit nitơ tạo ra sản phẩm thế ở nhân thơm. (CH3)3N là amin cấp III
tim-hieu-amin-la-gi
Amin được chia thành amin cấp 1, cấp 2, cấp 3

2.3. Công thức của amin

– Amin đơn chức: CxHyN

– Amin đơn chức không no: CnH2n+1NH2 hoặc CnH2n+3N

Amin đa chức không no: CnH2n+2-z(NH2)z hoặc CnH2n+2+zNz

3. Cách đặt tên và phân loại amin

3.1. Gọi tên amin dựa trên gốc hidrocacbon

– Tên gốc hidrocacbon + amin

Ví dụ: C2H5-NH2 (Etylamin), CH3NH2 (metylamin), CH3CH(NH2)CH3 (izopropylamin),…

3.2. Gọi tên dựa trên thay thế

– Tên hidrocacbon + vị trí + amin

Ví dụ: Đọc là metanamin, C2H5-NH2 (Etanamin), CH3CH(NH2)CH3 (propan-2-amin)

– Tên này chỉ áp dụng cho một số amin:

Hợp chất: CH3NH2 (tên gốc-chức là metylamin, tên thay thế là metanamin)

tim-hieu-amin-la-gi
Cách đọc tên hợp chất

Lưu ý: Tên các nhóm ankyl thường được đọc theo thứ tự chữ cái a, b, c,… + amin.

Với các amin cấp 2 và cấp 3, hãy chọn chuỗi dài nhất chứa N làm chuỗi chính

– Nếu có 2 nhóm ankyl, hãy thêm 1 chữ N ở đầu

Ví dụ: CH3-NH-C2H5: Nđọc là N etyl dimetyl amin

– Nếu có 3 nhóm ankyl khác nhau, sẽ có 2 chữ N cách nhau 1 tên ankyl

Ví dụ: CH3-N(C2H5)-C3H7: N-etyl-N-metyl propyl propyl amin

– Khi nhóm -NH2 đóng vai trò nhóm chức nhóm m, thì ta gọi là nhóm amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2 amino propanoic)

3.3. Đồng phân của amin

Đồng phân của amin là các hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về cấu trúc hóa học. Điều này xảy ra do các nguyên tử trong cấu trúc của amin được sắp xếp khác nhau.

Có hai loại đồng phân chính của amin là đồng phân cis và đồng phân trans.

 • Đồng phân cis có các nhóm thế (như nhóm alkyl hoặc aryl) được đặt cùng một bên của mặt phẳng chứa nhân heterocylic (như nhân azepin, pyrrolidine, hay piperidine). Điều này tạo ra một sự uốn cong trong cấu trúc phân tử của amin.
 • Đồng phân trans có các nhóm thế được đặt ở hai bên đối diện của mặt phẳng chứa nhân heterocylic. Đồng phân này có cấu trúc thẳng và không uốn cong như đồng phân cis.

Sự khác nhau giữa các đồng phân này có thể ảnh hưởng đến tính chất và hoạt tính của amin. Ví dụ, đồng phân cis và đồng phân trans có thể có tính chất vật lý và hóa học khác nhau, do đó ảnh hưởng đến khả năng tác động và sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.

4. Tính chất vật lý của amin

Các amin có khả năng hoà tan tốt trong nước, do có liên kết hidro liên phân tử giữa nước và amin. Độ hoà tan trong nước giảm khi số nguyên tử C tăng.

Metyl-, dimetyl-, trimetyl-, và etylamin là các chất khí có mùi hôi, độc hại, khá hòa tan trong nước, trong khi các amin đa chức có nguyên tử C càng cao thì cấu trúc hóa học càng khá cao.

Anilin là một chất lỏng, nhiệt độ sôi là 184°C, không màu, rất độc, ít hòa tan trong nước, hòa tan trong ancol và benzen.

5. Tính chất của amin chức

– Tính bazơ: Amin có tác dụng với giấy quỳ tím ẩm hoặc phenolphtalein và phản ứng với axit.

– Dung dịch metylamin và nhiều đồng phân của nó có khả năng làm quỳ tím xanh hoặc phenolphtalein hồng vì có proton mạnh hơn so với amoniac.

– Anilin và các amin thơm thường ít hòa tan trong nước. Dung dịch này không làm thay đổi màu sắc của giấy quỳ tím và phenolphtalein.

– Phản ứng với axit nitơ

 • Amin no cấp 1 + HNO2 -> ROH + N2 + H2O

Ví dụ:

C2H5NH2 + NONO -> C2H5OH + N2 + H2O

 • Amin thơm cấp 1 tác dụng với HNO2 ở nhiệt độ thấp tạo thành muối diazonium.

Ví dụ: C6H5NH2 + HONO + HCl -> C6H5N2 + Cl- + 2H2O

 • Phản ứng ankyl hóa: Amin cấp 1 hoặc cấp 2 tác dụng với ankyl halogenua (CH3l,…)
 • Phản ứng này được sử dụng để tổng hợp amin cấp cao từ amin cấp thấp hơn.

C2H5NH2 + CH3I -> C2H5NHCH3 + HI

 • Phản ứng của amin tan trong nước với dung dịch muối của các kim loại tạo kết tủa hydroxide

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O -> Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

 • Amin có phản ứng thế ở nhân thơm của anilin

6. Ứng dụng của amin

tim-hieu-amin-la-gi
Amin được sử dụng làm trung gian để tổng hợp các chất khác
 • Hầu hết amin được sử dụng làm trung gian để tổng hợp các chất khác có tác dụng quan trọng, đặc biệt là acid amin, chất nhuộm và chất lưu hóa cao… chỉ có một số ít amin có hoạt tính sinh học.
 • Ví dụ: Một số vitamin: ví dụ thiamine chloride (một dạng của vitamin B1, pyridoxine vit B6)
 • Amphetamine có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng huyết áp và nhịp tim nhưng gây nghiện.
 • Chloropheniramine là một thành phần trong thuốc trị cảm cúm
 • Chlorodiazeppoxide có tác dụng an thần
 • Novocain và demerol – nổi tiếng vì liên quan đến cái chết của Michael Jackson, được sử dụng làm thuốc gây mê và giảm đau.

FAQ – Những câu hỏi thường gặp về Tìm hiểu amin là gì

 • Amin có tác dụng chống lại vi khuẩn và ký sinh trùng ở cơ thể như thế nào?

Amin hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và ký sinh trùng. Chúng tác động đến quy trình sinh tồn của chúng, làm giảm khả năng sống sót và sinh sản. Điều này giúp giảm triệu chứng nhiễm trùng và giúp cơ thể chúng ta đánh bại các loại vi khuẩn và ký sinh trùng đó.

 • Amin có tác dụng chỉ định trong điều trị nhiễm trùng do loại vi khuẩn hay ký sinh trùng nào?

Amin có thể được sử dụng để điều trị nhiềm trùng do nhiều loại vi khuẩn và ký sinh trùng khác nhau. Ví dụ, penicillin thường được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn như Streptococcus và Staphylococcus. Trong khi đó, chloroquine thường được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do ký sinh trùng như Plasmodium, gây bệnh sốt rét. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả điều trị, cần phải xác định chính xác loại vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây nhiễm trùng và theo chỉ định của bác sĩ.

 • Amin có tác dụng phụ không?

Amin có thể gây ra các tác dụng phụ như dị ứng da, tiêu chảy, buồn nôn, hoặc rối loạn tiêu hóa. Một số người cũng có thể bị mệt mỏi hoặc đau đầu khi sử dụng amin. Rất quan trọng để tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ và báo cáo ngay nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào. Việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe thường xuyên cũng giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng amin.

tim-hieu-amin-la-gi

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn và đăng bình luận dưới bài viết Tìm hiểu amin là gì này! Bạn có thể muốn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng amin trong việc điều trị bệnh nhiễm trùng hoặc các câu chuyện liên quan đến đề tài này. Nhận xét của bạn có thể sẽ giúp người đọc hiểu thêm và tạo ra một cuộc thảo luận bổ ích.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *