Nhiệt Lượng Là Gì – Dạng Năng Lượng Tích Trữ Trong Vật Chất

Trong lĩnh vực vật lí, nhiệt lượng là gì được đề cập rất nhiều và cũng được coi là một khái niệm quan trọng trong ngành này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng hoccungthukhoa.vn tìm hiểu một cách toàn diện về nhiệt lượng và công thức tính nhiệt lượng để có thể hiểu rõ hơn về nó.

nhiet-luong-la-gi
Tìm hiểu khái niệm nhiệt lượng là gì?

Nhiệt là gì?

Nhiệt là một dạng năng lượng được tích trữ trong vật chất thông qua chuyển động hỗn loạn của các hạt cấu tạo vật chất.

Các phân tử cấu tạo nên vật chất thường chuyển động hỗn loạn liên tục và nhờ đó chúng có năng lượng động.

Nhiệt năng của một vật là tổng của các năng lượng động: năng lượng động từ chuyển động của trọng tâm phân tử + năng lượng động từ dao động của các nguyên tử cấu tạo phân tử xung quanh trọng tâm chung + năng lượng động từ quay của phân tử xung quanh trọng tâm.

Nhiệt năng có mối quan hệ chặt chẽ với nhiệt độ. Khi nhiệt độ của vật càng cao, nhiệt năng của vật cũng càng lớn do các phân tử cấu tạo vật chất chuyển động nhanh hơn.

Nhiệt có thể truyền qua các quá trình bức xạ, dẫn nhiệt và đối lưu.

nhiet-luong-la-gi
Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên r

Nhiệt lượng là gì?

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận hoặc mất trong quá trình truyền nhiệt.

Nhiệt lượng là gì? Nhiệt lượng là một khái niệm quan trọng trong vật lý, đại diện cho sự truyền nhiệt giữa hai vật hay hệ thống. Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau, nhiệt lượng sẽ chuyển từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. Nếu vật nhận nhiều nhiệt lượng hơn nhiệt năng nó tỏa ra, vật sẽ nóng lên. Trong trường hợp ngược lại, nếu vật mất nhiều nhiệt lượng hơn nhiệt năng nó nhận, vật sẽ lạnh đi.

Khi chúng ta đun nước để nấu mì, nhiệt lượng từ ngọn lửa truyền qua nồi, khiến nước trong nồi nóng lên. Trong quá trình này, nhiệt lượng được truyền từ nguồn nhiệt (lửa) sang vật nhận (nước trong nồi).

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận hoặc mất trong quá trình truyền nhiệt, trong đó nhiệt lượng chuyển từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp.

Theo tôi được biết, vào năm 2020, nhu cầu năng lượng toàn cầu đã đạt khoảng 167.6 Petajoules, tương đương với 40.3 exacalories. Các nguồn năng lượng phổ biến nhất để tạo ra nhiệt lượng là dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên.

Trong ngành công nghiệp, nhiệt lượng được sử dụng rộng rãi để cung cấp năng lượng cho các quá trình sản xuất và gia công. Theo một cuộc khảo sát gần đây, cách sử dụng nhiệt lượng hiệu quả đã giúp giảm tiêu thụ năng lượng toàn cầu ước tính khoảng 15% trong những năm gần đây.

Nhiệt lượng kí hiệu là gì? Nhiệt lượng ký hiệu là Q

Nhiệt lượng mà một vật nhận để làm nóng phụ thuộc vào 3 yếu tố sau:

 1. Khối lượng của vật: Nếu khối lượng của vật càng lớn, nhiệt lượng nhận vào cũng càng lớn.
 2. Sự tăng nhiệt độ: Nếu sự tăng nhiệt của vật càng lớn, nhiệt lượng nhận vào cũng càng lớn.
 3. Chất liệu cấu tạo vật: Chất liệu cấu tạo vật là các nguyên liệu hoặc vật liệu được sử dụng để tạo thành vật chất và có tác động quan trọng đến tính chất và hành vi của vật

Nhiệt lượng (q pt) là khái niệm tôi đã học từ khi còn học sinh trung học. Một trải nghiệm thực tế của tôi liên quan đến khi tôi làm một dự án nghiên cứu về năng lượng tái tạo. Trong dự án đó, chúng tôi đã đo lường và tính toán nhiệt lượng cần thiết để biến đổi chất thải hữu cơ thành năng lượng. Bằng cách áp dụng các phương pháp khoa học và sử dụng công thức tính toán, chúng tôi có thể tiến hành các thử nghiệm và đưa ra kết luận về nhiệt lượng mà các quá trình này tạo ra.

nhiet-luong-la-gi
Công thức nhiệt lượng tỏa ra của điện trở

Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng (tính Q) có dạng: Q = m.c.∆t

Trong đó:

 • Q là ký hiệu của nhiệt lượng nhận hoặc tỏa ra của vật, được đo bằng joule (J).
 • m là khối lượng của vật, được đo bằng kilogram (kg).
 • c là nhiệt dung riêng của chất liệu, được đo bằng joule trên kilogram trên độ K (J/kg.K).

Nhiệt dung riêng của một chất liệu cho biết số lượng nhiệt lượng cần để làm tăng lên 1 độ C cho 1 kilogram chất liệu đó.

 • ∆t là sự thay đổi nhiệt độ hoặc còn gọi là biến thiên nhiệt độ (độ C hoặc Kelvin).
 • ∆t = t2 – t1
 • ∆t > 0: vật tỏa nhiệt
 • ∆t < 0: vật nhận nhiệt

Ví dụ:

Khi nói về năng suất tỏa nhiệt của than đá là 5.10^6 J/kg, điều đó có nghĩa là khi đốt cháy hoàn toàn 1 kilogram than đá, sẽ tỏa ra lượng nhiệt là 5.10^6 J.

Cách tính nhiệt lượng tỏa ra

Nhiệt lượng tỏa ra được tính bằng công thức:

Q = m * c * ΔT

Trong đó:

 • Q là nhiệt lượng tỏa ra, được tính bằng joule (J). (Q có thể là q thu q tỏa)
 • m là khối lượng của vật chứa nhiệt, được tính bằng gram (g).
 • c là nhiệt dung riêng của vật chứa nhiệt, được tính bằng joule trên gram độ C (J/g.°C).
 • ΔT là sự thay đổi nhiệt độ của vật chứa nhiệt, được tính bằng độ C (°C).

nhiet-luong-la-gi

Đặc điểm nổi bật của nhiệt lượng

Nhiệt lượng Q mà vật cần nhận để làm nóng phụ thuộc hoàn toàn vào khối lượng của vật, sự tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất liệu tạo nên vật.

 • Nhiệt dung riêng cao: Tức là nhiệt lượng tỏa ra khi cháy hoàn toàn một đơn vị khối lượng nhiên liệu trong bình.
 • Nhiệt dung riêng thấp: Tức là nhiệt dung riêng cao trừ đi nhiệt bốc hơi của nước được giải phóng và tạo ra trong quá trình cháy mẫu ngẫu nhiên của nhiên liệu.

Nhiệt dung của nhiệt lượng kế và lượng nhiệt cần thiết để làm tăng 1oC nhiệt lượng kế ở điều kiện chuẩn (còn được gọi là giá trị nước của nhiệt lượng kế).

 • Phương trình cân bằng nhiệt và công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi cháy nhiên liệu

Phương trình cân bằng nhiệt là một phương pháp sử dụng để xác định sự cân bằng giữa nhiệt lượng làm việc của nhiên liệu và nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình cháy. Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi cháy nhiên liệu được sử dụng để tính toán lượng nhiệt lượng được giải phóng trong quá trình cháy.

Khi bạn đốt một cây nến, phương trình cân bằng nhiệt giúp xác định lượng nhiệt lượng mà nến tiêu thụ để hoạt động và lượng nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình cháy.

Phương trình cân bằng nhiệt giúp xác định sự cân bằng giữa nhiệt lượng làm việc của nhiên liệu và nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình cháy, cùng với công thức tính toán lượng nhiệt lượng tỏa ra khi cháy nhiên liệu.

nhiet-luong-la-gi
Quy trình truyền nhiệt

Phương trình cân bằng nhiệt 

Nhiệt lượng là gì? Phương trình cân bằng nhiệt để chỉ ra sự cân bằng giữa nhiệt lượng được nhận vào và nhiệt lượng được tỏa ra trong một hệ thống. Nó dựa trên nguyên lý bảo toàn năng lượng, cho biết rằng tổng nhiệt lượng vào và tỏa ra phải bằng nhau trong quá trình truyền nhiệt. Phương trình cân bằng nhiệt giúp chúng ta hiểu về quá trình truyền nhiệt và sử dụng để tính toán nhiệt lượng trong các hệ thống nhiệt động.

Q thu = Q tỏa

Trong đó (Q tỏa Q thu)

 • Q thu là tổng nhiệt lượng của các chất khi được nhận vào.
 • Q tỏa là tổng nhiệt lượng của các chất khi tỏa ra.
 • Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi cháy nhiên liệu
 • Q = q.m

Trong đó:

 • Q là nhiệt lượng tỏa ra của vật (J).
 • q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg).
 • m là khối lượng của vật.

FAQs – Những câu hỏi thường gặp về Nhiệt lượng là gì

1. Có công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở không?

– Có, công thức tính Q tỏa ra trên một điện trở là Q = I^2 * R * t. Trong đó, Q là nhiệt lượng tỏa ra (đơn vị joule), I là dòng điện qua điện trở (đơn vị ampe), R là trở kháng của điện trở (đơn vị ohm) và t là thời gian (đơn vị giây). Bằng cách áp dụng công thức này, chúng ta có thể tính toán được nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở.

2. Nhiệt lượng trong điện hữu ích như thế nào?

Nhiệt lượng có ích trong điện có thể có ý nghĩa quan trọng trong các ứng dụng thực tế. Khi dòng điện đi qua một điện trở, nhiệt lượng được tỏa ra. Chúng ta có thể sử dụng nhiệt lượng này để làm nóng, sưởi ấm hoặc thậm chí nấu ăn. Ví dụ, các lò nướng và nồi nấu có thể sử dụng nhiệt lượng từ điện trở để nấu và hâm nóng thực phẩm.

3. Có công thức nào để tính toán nhiệt lượng tỏa ra trên một điện trở không?

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra Q QT trên một điện trở là Q = mcΔT. Trong đó, Q là nhiệt lượng tỏa ra (đơn vị joule), m là khối lượng của vật chất (đơn vị kilogram), c là nhiệt dung riêng của vật chất (đơn vị joule trên kilogram độ C) và ΔT là sự thay đổi nhiệt độ của vật chất (đơn vị độ C). Bằng cách áp dụng công thức này, chúng ta có ct nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở.

nhiet-luong-la-gi

Đoạn kết

Hy vọng rằng bài viết này của hoccungthukhoa.vn giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm Nhiệt lượng là gì và công thức tính toán nhiệt lượng trong vật chất. Nhiệt lượng không chỉ tồn tại trong thế giới vật lí mà còn được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, từ việc nấu ăn cho đến làm lạnh và cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện. Cảm ơn bạn đọc!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *