Xin lỗi trình duyệt của bạn không hỗ trợ javascript

Xin vui lòng cập nhật hoặc tải về 1 trong các trình duyệt dưới đây:

link ==>MOZILLA FIREFOX

link ==>GOOGLE CHROME

link ==>EDGE FOR WIN 10

link ==>IE 11 FOR WIN7

Giảng viên

Nguyễn Thị Kim Anh

Giáo viên môn Sinh Học.

GV trường Nguyễn Siêu

Giới thiệu

Giảng viên Sinh HỌc

Môn Sinh
2 bài giảng Lớp 8

Mục tiêu khóa học:

Cấu trúc khóa học:

 • 2 chuyên đề
 • 2 bài giảng

Môn Sinh

Miễn phí

Khóa học lớp 8 môn Sinh
Lớp 8

Mục tiêu khóa học:

Cấu trúc khóa học:

 • 9 chuyên đề
 • 0 bài giảng
Khóa học lớp 9 môn Sinh
Lớp 9

Mục tiêu khóa học:

Cấu trúc khóa học:

 • 8 chuyên đề
 • 0 bài giảng
Khóa học toàn diện môn Sinh học lớp 6
61 bài giảng Lớp 6

Mục tiêu khóa học:

Cấu trúc khóa học:

 • 9 chuyên đề
 • 61 bài giảng
Khóa học toàn diện môn Sinh học lớp 7
50 bài giảng Lớp 7

Mục tiêu khóa học:

Cấu trúc khóa học:

 • 11 chuyên đề
 • 50 bài giảng
Sinh học 9
Lớp 9

Mục tiêu khóa học:

Cấu trúc khóa học:

 • 8 chuyên đề
 • 0 bài giảng
25%

Sinh học 9

299.000đ400.000đ

Sinh học 8
Lớp 8

Mục tiêu khóa học:

Cấu trúc khóa học:

 • 9 chuyên đề
 • 0 bài giảng
25%

Sinh học 8

299.000đ400.000đ

Sinh học 7
Lớp 7

Mục tiêu khóa học:

Cấu trúc khóa học:

 • 10 chuyên đề
 • 0 bài giảng
25%

Sinh học 7

299.000đ400.000đ

Sinh Học 6
Lớp 6

Mục tiêu khóa học:

Cấu trúc khóa học:

 • 9 chuyên đề
 • 0 bài giảng
25%

Sinh Học 6

299.000đ400.000đ

chưa có câu hỏi nào.