Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2018 - Môn Hóa

Chi tiết khóa học

Đại cương hóa hữu cơ - Các phương pháp lập CTPT, xác định đồng phân và tên gọi
Một số kĩ năng siêu tốc giải toán trong hóa hữu cơ
Phản ứng thế và tách của hidrocacbon và kĩ năng giải bài tập
Phản ứng cộng của hidrocacbon và kĩ năng giải bài tập
Phản ứng đốt cháy của hidrocacbon và kĩ năng giải bài tập
kĩ năng giải nhanh bài tập về Ancol
Phenol và kĩ năng giải toán
Lý thuyết Andehit - Xeton
Kĩ năng giải nhanh toán hóa Andehit - xeton
Axit cacboxylic
Kĩ năng siêu tốc giải toán Axit cacboxylic
Cơ sở lý thuyết về este
Các dạng lý thuyết este cơ bản
Thủy phân este đơn chức tiết 1
Giải toán este
Giải toán este tiết 2
Giải toán este tiết 3
Lipit - Chất béo
Giải toán chất béo
Xác định chỉ số axit, xà phòng và sản xuất xà phòng
Các dạng tóa tổng hợp este - tổng hợp este
Lý thuyết monosaccarit
Lý thuyết monosaccarit phần 2
Giải toán monosaccarit
Giải toán monosaccarit phần 2
Đisaccarit
Polisaccarit
Giải toán polisaccarit
Bài toán tổng hợp
Lý thuyết amin
Lý thuyết amin phần 2
Bài tập lý thuyết amin
Bài tập lý thuyết amin (tiếp)
Giải toán amin
Giải toán amin phần 2
Aminoaxit
Giải toán aminoaxit
Giải toán aminoaxit ( tiếp )
Peptit - Protein
Hướng dẫn lý thuyêt peptit - protein
Giải toán peptit - Protein
Giải toán peptit - Protein phần 2
Đại cương polime
Cấu tạo nguyên tử
Kỹ năng giải toán siêu nhanh bằng định luật bảo toàn Electron
Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học
Phản ứng trao đổi và kỹ năng giải bài tập
Phản ứng Axit - Bazo và kĩ năng tính PH
Một số chất lưỡng tính - Định luật bảo toàn điện tích
Ôn tập các vấn đề về sự điện ly và kĩ năng giải toán hóa
Lý thuyết trọng tâm nhóm halogen
Kỹ nghệ giải toán hóa nhóm halogen
Oxi và hợp chất của oxi
Kỹ thuật giải toán hóa Oxi và hợp chất của oxi
Lưu huỳnh và hợp chất
Kỹ năng siêu tốc giải nhanh toán hóa lưu huỳnh
Nito và hợp chất của nito
Kỹ thuật giải toán về Nito
Photpho và hợp chất
Kỹ năng giải toán về photpho
Lý thuyết về cacbon
Các phương pháp đặc trưng giải toán Cacbon
Đại cương kim loại
Đại cương kim loại phần 2
Điều chế kim loại
Lý thuyết điện phân
Điện phân
Phản ứng điện hóa
Dãy điện hóa của kim loại
Dãy điện hóa của kim loại phần 2
Ôn tập đại cương kim loại
Kim loại kiềm
Một số hợp chất của kim loại kiềm
Các dạng liên quan đến kim loại kiềm và hợp chất kim loại kiềm
Kim loại kiềm thổ
Một số hợp chất của kim loại kiềm thổ
Một số dạng bài tập liên quan đến kim loại kiềm thổ
Nh
Hợp chất của Nhôm
Bài tập về Nhôm và Hợp chất
Ôn tập về kim loại và hợp chất
Sắt
Hợp chất của Sắt
Các dạng bài tập về Sắt
Hợp kim của sắt
Crom
Hợp chất của Crom
Đồng
Hợp chất của Đồng
Các dạng bài tập về Crom và đồng
Ôn tập chương III
Một số phương pháp giải toán hóa kinh điển
Một số phương pháp giải toán hóa kinh điển phần 2
Tổng ôn kiến thức
Tổng ôn kiến thức phần 2

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bình luận