• Lê Tiến Hà
  • Môn Vật Lý

Quá trình giảng dạy:

Thầy Lê Tiến Hà sinh ra và lớn lên tại một vùng đất nghèo ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp cử nhân Vật lý tại trường ĐHSP Hà Nội 1, nhận bằng thạc sỹ với chuyên ngành Vật lý chất rắn tại viện Vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ việt nam với đề tài "Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của nano CdS/CdSe cấu trúc lõi vỏ", tốt nghiệp tiến sỹ tại trường ĐHBK Hà Nội, chuyên ngành "Công nghệ vật liệu, Quang học, Quang điện tử và Quang tử" với đề tài "Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ba phổ ứng dụng trong chế tọa đèn huỳnh quang và diot phát quang".

Thầy Hà với thâm niên hơn 10 năm luyện thi ĐH từ giai đoạn thi tự luộn môn vật lý đến kỳ thi 3 chung. Thầy giảng dạy luyện thi ĐH cho trường ĐHSP Hà Nội (136 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội) hơn 12 năm nay, là tác giả của một số bộ sách luyện thi được nhiều thế hệ học sinh tin dùng, là cộng tác viên giảng dạy chương trình "Bổ trợ kiến thức" cho đài truyền hình Việt Nam trên kênh VTV2.

Hơn 10 năm giảng dạy luyện thi ĐH, CĐ môn Vật lí,  gần 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH, CĐ trực tuyến, thầy Lê Tiến Hà luôn giảng dạy với phương châm và tâm niệm: 

“Bể học vô biên lấy chuyên cần làm trọng

Kiến thức nhiều nhớ bản chất là nên”

Đọc thêm

Bình luận

Quá trình giảng dạy:

Thầy Lê Tiến Hà sinh ra và lớn lên tại một vùng đất nghèo ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp cử nhân Vật lý tại trường ĐHSP Hà Nội 1, nhận bằng thạc sỹ với chuyên ngành Vật lý chất rắn tại viện Vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ việt nam với đề tài "Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của nano CdS/CdSe cấu trúc lõi vỏ", tốt nghiệp tiến sỹ tại trường ĐHBK Hà Nội, chuyên ngành "Công nghệ vật liệu, Quang học, Quang điện tử và Quang tử" với đề tài "Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ba phổ ứng dụng trong chế tọa đèn huỳnh quang và diot phát quang".

Thầy Hà với thâm niên hơn 10 năm luyện thi ĐH từ giai đoạn thi tự luộn môn vật lý đến kỳ thi 3 chung. Thầy giảng dạy luyện thi ĐH cho trường ĐHSP Hà Nội (136 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội) hơn 12 năm nay, là tác giả của một số bộ sách luyện thi được nhiều thế hệ học sinh tin dùng, là cộng tác viên giảng dạy chương trình "Bổ trợ kiến thức" cho đài truyền hình Việt Nam trên kênh VTV2.

Hơn 10 năm giảng dạy luyện thi ĐH, CĐ môn Vật lí,  gần 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH, CĐ trực tuyến, thầy Lê Tiến Hà luôn giảng dạy với phương châm và tâm niệm: 

“Bể học vô biên lấy chuyên cần làm trọng

Kiến thức nhiều nhớ bản chất là nên”